Dagbehandling

Vi tilbyder dagbehandling på Hjembækskolen, der er placeret i smukke omgivelser lidt uden for Hjembæk omkring Jyderup. Skolen blev moderniseret og renoveret tilbage i 2013 og rummer 5 indbydende klasselokaler samt flere forskellige mindre arbejdsrum og arbejdsområder.  

DAGBEHANDLING med forskellige aktiviteter

Eleverne på Hjembækskolen har mulighed for at lave en lang række forskellige aktiviteter. Vi har blandt andet en gymnastiksal, et træningscenter, en fodboldbane og meget mere. Rammerne med den smukke natur indbyder også til udflugter i naturen. Vil du have en rundvisning på skolen, er du selvfølgelig altid meget velkommen til at kontakte os, ligesom vi også gerne hører fra dig, hvis du vil høre mere om vores dagbehandling.

Undervisning med miljøterapi

Et af vores specialer er undervisning af unge med behandlingsbehov. Den metode vi underviser ud fra, kan du læse mere om under menupunktet 'Behandling'. Eleverne på skolen kommer fra vores opholdssteder, men vi har også elever, som bor hjemme. Vi går højt op i, at undervisningen skal være så moderne som muligt, og derfor bruger vi IT i undervisningen de steder, hvor det giver mening. 

En tryg dagligdag på skolen

Vi sørger for, at der er en tryg og struktureret skoledag, hvor eleverne ved, hvad de skal foretage sig i løbet af ugen. Eleverne har et fast skoleskema, som de følger. De møder typisk ind kl. 9:00, hvor der så vil være undervisning frem til ca. kl. 12:00. Her spises der en sund frokost. Ud på eftermiddagen er der fortsat undervisning samt valgfag, hvor der er mulighed for at lære eleverne fra de andre klasser at kende og være fysisk aktiv. Der er et stort fokus på den enkelte elev i klassen, hvor der derfor er maksimalt 8 elever i hver klasse med 2 lærere tilknyttet. 

Nogle af eleverne på vores dagbehandlingsskole er tilknyttet vores bosteder, men der kommer også elever ude fra. Vi går højt op i også at informere forældre omkring skolegangen, hvorfor vi inviterer til 2 årlige møder. Som udgangspunkt er der kontakt med forældre en gang om ugen. 

Målet er UDDANNELSESPARATHED

De fleste af vores elever på skolen er i aldersgruppen 14-18 år. Vi har dog også elever, der er helt nedtil 12 år og op til 25 år. Vi arbejder ud fra princippet om, at de unge først skal blive skoleparate, her-efter prøveklar og til sidst uddannelsesparate. Undervisningen er meget individuelt baseret, da der som regel er et stort spænd i det faglige niveau. 

Skolen er underlagt folkeskoleloven og overholder dermed alle de formelle krav. 

Her er lidt mere info om skolen:

  • Gennemsnitligt 7 elever i en klasse og der er altid minimum 2 lærere i en klasse.
  • På skolen er der ca. 35 elever, heraf er en gruppe STU-elever.
  • Skolen er prøveafholdende, dvs. der tilbydes 9. og 10. kl. afgangsprøve.
  • Skolen er fra skolestart august 2017 blevet til en mobilfri skole.