Hverdagen

Ophold og skolegang i trygge og faste rammer

Miljøet i Birkehuset er rammet ind af en fast struktur, som de unge kender. Således er der faste tider for måltider, skole, aktiviteter og ugentlige opgaver. Gennem hele opholdet er de unge omgivet af professionelle voksne, der arbejder anerkendende og nærværende.

Et godt eksempel på relationerne til de voksne på stedet er, at de unge minimum har en halv time om dagen, hvor de er sammen med en voksen. Her laves der en daglig opgave, der enten består af tøjvask, rengøring, madlavning eller ugesnak.

Skolen er fundamentet for resten af livet
Mange unge har dårlige erfaringer fra tidligere skoleforløb, og undersøgelser peger på, at der er sammenhæng mellem uddannelsen, og hvordan man senere i livet klarer sig som voksen.
For at sikre et godt udbytte af skolegangen, har de unge et dagbehandlingstilbud, der tager individuelle hensyn, og miljøterapeuterne støtter massivt op omkring de unges fremmøde. Desuden er der et tæt samarbejde mellem Birkehuset og skolen.

God og sund mad
Vi lægger vægt på, at de unge er sunde, og derfor er alle vores måltider tilberedt efter Fødevareministeriets anbefalinger.

Der tilbydes følgende faste gruppeaktiviteter:

  • Psykoedukation

  • Sanseintegrationsgrupper

  • Løbegrupper

  • Styrketræning

  • Diverse sprotsaktiviteter

  • Træning i eget træningsrum

Der etableres gruppeaktiviteter efter behov. Det kan fx være pigegrupper og diverse selvhjælpsgrupper. Der udarbejdes desuden livshistorier med de unge.