Opholdsstederne

Beskrivelse af Den Miljøterapeutiske Organisation

Den Miljøterapeutiske Organisation er et behandlingssted for unge, der har psykiske vanskeligheder at arbejde med. Vi er drevet af et ønske om at skabe anerkendelse, nærhed, trivsel og udvikling. Hos os bliver unge mødt med åbenhed og respekt af professionelle medarbejdere med erfarings- og uddannelsesmæssig baggrund inden for det pædagogiske og sundhedsfaglige område.

Vi skaber forudsigelighed, ro og tryghed for unge, så han eller hun kan koncentrere sig om sine behandlingsproblematikker og faglige udvikling i et åbent, respektfuldt og nysgerrigt samspil med deres kontaktpersoner.

Vi tilbyder miljøterapeutisk udviklingsstøtte til børn og unge i alderen 10 – 30 år. Vi tilbyder ophold af kortere eller længere varighed i form af opholdssteder og botilbud. Vi har vores eget dagbehandlingstilbud: Hjembækskolen hvor børn og unge med psykiske vanskeligheder dagligt modtager undervisning i et fagligt ambitiøst undervisningsmiljø. Vi har et ungekollegie for de unge som er klar til at bo i egen lejlighed med individuelt tilpasse støtte. Endvidere løser vi en række forskellige opgaver såsom aflastning, psykiatriske udredninger, familiesamtaler, undervisning, støttekontaktpersonsordning og individuelt tilpassede løsninger.

Vi står altid klar og i stand til at tage os af AKUTTE anbringelser som vi har en stor erfaring i, at løse med alle de specifikke forhold der gør sig gældende i den sammenhæng.