Personale

Ledelse, Administration & Stab

Jesper

Administrationschef

Folkeskolelærer & Master i Etik og værdier i organisationer

Kirsten

Forstander

Sygeplejerske & Diplom i ledelse og administration

Ann Christina

Bestyrelsesmedlem

Advokat

Jesper

Bestyrelsesformand

Sygeplejerske, SD, MPH, Ph.d. - Forskningsleder

Henriette

Bestyrelsesmedlem

Sygeplejerske & Sundhedsvidenskabelige basisuddannelse

Lene

Administration

Revisor/Cand.merc.aud.

Dilan

Administration

Jurist/Cand.jur.

Christina

Administration

Kontoruddannelse med speciale i administration

Tina

Familieterapeut

Psykoterapeut MPT med speciale i Emotionel Fokuseret Terapi (EFT), Pædagog & Merkonomuddannelse

Michael

Psykiater

Speciallæge i psykiatri, overlæge i ungdompsykiatri & Specialist i psykoterapi godkendt af Børne- og ungdompsykiatrisk Selskab

Hjembækskolen

Gorm

Afdelingsleder

Folkeskolelærer med linjefag i: Dansk, Idræt, Religion & Samfundsfag

Jane

Afdelingsleder

Akademiuddannelse i Ledelse

Marie-Louise

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Dansk & Historie

Mia

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Matematik, Geografi, Billedkunst & Natur/teknik

Daniel

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Matematik, Fysik/Kemi, Historie & Idræt

Maria

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Dansk, Engelsk, Historie & Billedekunst

Tina

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Biologi & Geografi

Flemming

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Matematik, Dansk & Fysik/Kemi

Kim

Miljøterapeut

Pædagog & Lærerstuderende

Andrea

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Historie, Engelsk & Færøsk

Matthias

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Matematik, Musik & Hjemkundskab

Pernille

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Dansk, Historie & Specialpædagogik

Elisabeth

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Dansk, Historie og Kristendom

Elise

Servicemedarbejder

Teknisk Personale

Hans

Koordinater/håndværker

Ingeniør

Niels

Koordinater/håndværker

Tømrer

Kent

IT-medarbejder

Torben

Håndværker

Tømrer

Bo

Håndværker

Tømrer

Michael

Håndværker

Tømrer

Jens

Håndværker

Tømrer

Thomas

Håndværker

Murer

Anja

Serviceassistent

Tina

Serviceassistent

Tornbrinken

Henriette

Afdelingsleder

Sygeplejerske & Sundhedsvidenskabelige basisuddannelse

Rasmus

Miljøterapeut

Fysioterapeut

Tina

Miljøterapeut

Pædagog

Rikke

Miljøterapeut

Pædagog

Eva

Miljøterapeut

Sygeplejerske

Jan

Miljøterapeut

Tømrer

Bettinna

Miljøterapeut

Folkeskolelærer & Cand.pæd.pæd.psyk.

Laura

Miljøterapeut

Pædagog

Anja

Miljøterapeut

Pædagog

Nikita

Miljøterapeut

Sygeplejerske

Drosselvej

Tine

Afdelingsleder

Ergoterapeut

Janne

Miljøterapeut

Professionsbachelor i Ernæring & Sundhed

Kristella

Miljøterapeut

Ergoterapeut

Nynneliza

Miljøterapeut

Ergoterapeut

Franziska

Miljøterapeut

Sygeplejerske

Stokkebjerghusene

Jane

Afdelingsleder

Akademiuddannelse i Ledelse

Kristina

Koordinator/Miljøterapeut

Pædagog

Regitze

Miljøterapeut

Afspændingspædagog

Ib

Miljøterapeut

Pædagog & Psykoterapeut

Suzi

Miljøterapeut

Sygeplejerske

Gitte

Miljøterapeut

Bevægelsespædagog & Organisk Psykoterapeut

Vibeke

Miljøterapeut

Pædagogisk diplom uddannelse & Klubpædagog

Holmegården

Jannie

Afdelingsleder

Pædagog

Gert

Miljøterapeut

Socialpædagog

Tina

Miljøterapeut

Pædagog, Dynamisk terapeut & Master i familiepleje

Dorthe

Miljøterapeut

Pædagog

Maria

Miljøterapeut

Afspændingspædagog

Gert

Miljøterapeut

Organisk psykoterapeut

Birgit

Miljøterapeut

Sygeplejerske

Camilla

Miljøterapeut

Ergoterapeut

Jeanette

Miljøterapeut

Pædagog

Helle

Miljøterapeut

Folkeskolelærer

Kristinna

Miljøterapeut

Professionsbachelor i Ernæring & Sundhed

Jullie

Miljøterapeut

Cand.mag.

Cecilie

Miljøterapeut

Fysioterapeut

Ungekollegiet

Tine

Afdelingsleder

Ergoterapeut

Pernille

Miljøterapeut

Psykomotorisk Terapeut

Vibeke

Miljøterapeut

Psykoterapeut

Vesterhuset

Henriette

Afdelingsleder

Sygeplejerske & Sundhedsvidenskabelige basisuddannelse